UBS Equity China Opportunity steg 4,8 procent i oktober - återupptagna handelssamtal fick aktiemarknaderna att stiga

Monday, November 25, 2019 10:31 AM
Aktiefonden UBS Equity China Opportunity steg 4,8 procent i oktober, vilket medför att fonden sedan årsskiftet noteras för en avkastning på 43,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Trots den volatila marknaden grund av handelskriget mellan Kina och USA har fonden en stark avkastning sedan årsskiftet, främst drivet av fondens aktieinnehav.

Förvaltarna skriver i en kommentar att de kinesiska aktiemarknaderna steg i oktober efter att handelssamtalen mellan Kina och USA återupptagits. Marknaden förväntar sig att handelsspänningarna minskar något den kommande tiden.

Aktieval inom sällanköpsvaror och –tjänster gynnade avkastningen, däribland TAL Education som kom med en kvartalsrapport som slog förväntningarna.

Aktieval inom finans tyngde avkastningen.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var TAL Education, Alibaba och Tencent med portföljvikterna 10, 9,8 respektive 9,4 procent.