Invent Medics nyemission av units tecknades till 162 procent

Wednesday, March 4, 2020 11:25 AM
Medicinteknikbolaget Invent Medics företrädesemission av units tecknades till 162 procent vilket innebär att garantiteckning inte behöver tas i anspråk. Företaget tillförs initialt 29,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

"Vi är mycket tacksamma för det stora intresset för vår företrädesemission. Jag vill tacka både våra befintliga aktieägare för deras förtroende och alla nya aktieägare som har valt att investera i Invent Medic. Med det kapital som vi nu tillförs genom emissionen kommer vi att kunna uppnå flera viktiga målsättningar för bolaget vilka innefattar att lansera vår första produkt, Efemia kontinensstöd, i merparten av Europa och USA inom den kommande treårsperioden", säger vd Karin Bryder i en kommentar.

Som ett resultat av emissionen flaggar Mandelträdet AB ner till 7,28 procent av aktierna, mot tidigare 10,39 procent. Mandelträdet ägs till 50 procent av bolagets styrelseordförande Lars Persson och resterande 50 procent av närstående. Lars Perssons privata innehav uppgår nu till 4,43 procent av aktierna, mot tidigare 6,05 procent.