Chordate Medical slutför riktad emission - tillförs 7,4 miljoner kronor

Wednesday, February 5, 2020 3:39 PM
Medicinteknikbolaget Chordate Medical slutför den tidigare kommunicerade riktade emissionen. Företaget tillförs 7,4 miljoner kronor.

Emissionen presenterades den 31 januari och nu har den alltså formellt slutförts. Totalt har nio investerare tecknat varav två är befintliga aktieägare.

"Det är mycket glädjande att notera det fortsatt starka stöd som den här emissionen visar inför bolagets spännande utveckling när vi nu närmar oss färdigställandet av vår viktiga migränstudie. Tillsammans med flera namnkunniga investerare bör nämnas att företrädare för vår nya nordiska distributör valt att teckna en betydande andel av den här emissionen. För oss är det en viktig signal om långsiktigt engagemang och tilltro till vårt gemensamma marknadsprojekt", säger Anders Weilandt, vd för Chordate Medical, i en kommentar.