Skandiabanken ersätter befintligt förlagslån och tar upp nedskrivningsbar skuld

Monday, December 30, 2019 10:42 AM
Skandiabanken återbetalar sitt förlagslån på 900 miljoner kronor till Skandia Liv. Det förlagslånet ersätts med ett nytt på 500 miljoner kronor och ett kapitaltillskott på 400 miljoner kronor från moderbolaget Försäkringsbolaget Skandia, enligt ett pressmeddelande.

I tillägg tar Skandiabanken upp en nedskrivningsbar skuld, MREL, på 500 miljoner kronor från Skandia Liv.

Enligt Skandiabanken är ändringen i kapitalstrukturen pådriven av en ökad utlåning och möjliggör fortsatt tillväxt.

Den nedskrivningsbara skulden görs som ett första steg för att uppfylla bankens minimikrav på MREL som Riksgälden beslutat.