Baltic Dry Index steg med 0,21 procent på torsdagen

Thursday, June 23, 2022 12:00 PM
Torrfraktindex Baltic Dry Index steg 0,21 procent till 2 354 under torsdagen.

Indexet anses av många vara en bra konjunkturmätare då det mäter kostnaden för att skeppa råmaterial.

Indexets rekord vid 11 793 punkter sattes i maj 2008. Den lägsta nivån uppmättes i februari 2016 vid 290 punkter.