True Heading rapporterar lägre intäkter och vinst i fjärde kvartalet

Tuesday, February 25, 2020 3:13 PM
Teknikbolaget True Heading redovisar lägre intäkter och vinst i fjärde kvartalet 2019 jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Nettoomsättningen sjönk 21,1 procent till 1,5 miljoner kronor (1,9).

Rörelseresultatet blev 0,2 miljoner kronor (4,1), med en rörelsemarginal på 13,3 procent (215,8).

Resultatet före och efter skatt var 0,2 miljoner kronor (4,1).

True Heading föreslår ingen utdelning för 2019, i likhet med föregående år.

True Heading aviserade tidigare idag att styrelsen beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 7,0 miljoner kronor.

Styrelsen bedömer att detta i kombination med kassaflöde från löpande verksamhet kommer att utgöra tillräcklig finansiering under 2020.

True Heading, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning1,51,9-21,1%
Rörelseresultat0,24,1-95,1%
Rörelsemarginal13,3%215,8%
Resultat före skatt0,24,1-95,1%
Nettoresultat0,24,1-95,1%
Utdelning per aktie, kronor00