IAR Systems ökar intäkterna men minskar rörelseresultatet i fjärde kvartalet, sänker utdelningen

Tuesday, February 11, 2020 12:06 PM
IT-bolaget IAR Systems redovisar ökande intäkter och lägre rörelseresultat i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal föregående år. Bolaget sänker utdelningen.

Nettoomsättningen steg 3,9 procent till 106,8 miljoner kronor (102,8). Försäljningen steg med 7 procent i lokala valutor.

Ebitda-resultat blev 37,0 miljoner kronor (37,6), med en ebitda-marginal på 34,6 procent (36,6).

Rörelseresultatet blev 27,1 miljoner kronor (31,1), med en rörelsemarginal på 25,4 procent (30,3).

Resultatet före skatt var 27,2 miljoner kronor (31,7).

Resultatet efter skatt blev 20,0 miljoner kronor (21,8). Resultat per aktie hamnade på 1,47 kronor (1,60), vilket innebär en minskning med 8,1 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 30,5 miljoner kronor (33,4).

IAR Systems föreslår 3,00 kronor i utdelning (5,00), en sänkning med 40 procent.

Styrelsens finansiella mål är att IAR Systems omsättning ska öka med 10 till 15 procent årligen i lokal valuta och att rörelsemarginalen ska överstiga 25 procent över en konjunkturcykel.

- Efter tio år som vd på IAR Systems tycker jag fortfarande att jag har världens bästa jobb. Det är fantastiskt roligt att både kunna summera tio framgångsrika år och samtidigt tillsammans med er alla påbörja resan framåt för att ta IAR Systems till nästa nivå, kommenterar vd Stefan Skarin i bokslutskommunikén.

IAR Systems, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning106,8102,83,9%
EBITDA37,037,6-1,6%
EBITDA-marginal34,6%36,6%
Rörelseresultat27,131,1-12,9%
Rörelsemarginal25,4%30,3%
Resultat före skatt27,231,7-14,2%
Nettoresultat20,021,8-8,3%
Resultat per aktie, kronor1,471,60-8,1%
Kassaflöde från löpande verksamhet30,533,4-8,7%
Utdelning per aktie, kronor3,005,00-40,0%