Midsona minskar rörelseresultatet i andra kvartalet - lättare jämförelsetal framöver

Thursday, July 22, 2021 6:14 AM
Konsumenthälsovårdsbolaget Midsona redovisar ökande omsättning men minskat rörelseresultat i andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 5,1 procent till 903 miljoner kronor (859).

Ebitda-resultat blev 78 miljoner kronor (97), med en ebitda-marginal på 8,6 procent (11,3).

Rörelseresultatet blev 42 miljoner kronor (73), med en rörelsemarginal på 4,7 procent (8,5).

Resultatet före skatt var 30 miljoner kronor (52).

Resultatet efter skatt blev 24 miljoner kronor (40), en minskning med 40 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,37 kronor (0,62), vilket innebär en minskning med 40,3 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -49 miljoner kronor (89).

Midsonas vd Peter Åsberg uppger att bolaget möttes av fortsatta tuffa jämförelsetal i andra kvartalet, till följd av en lyckosam utrullning av ekologiska produkter i Europa under samma period föregående år.

"För tredje kvartalet möter vi enklare jämförelsetal eftersom vi under motsvarande period förra året var helt ute ur hamstringsfasen och den utrullning av ekologiska produkter i Europa, framför allt Davert, som skedde under andra kvartalet 2020 och följdes av ett svagare tredje kvartal på grund av lageruppbyggnad", skriver Åsberg.

Midsona, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning9038595,1%
EBITDA7897-19,6%
EBITDA-marginal8,6%11,3%
Rörelseresultat4273-42,5%
Rörelsemarginal4,7%8,5%
Resultat före skatt3052-42,3%
Nettoresultat2440-40,0%
Resultat per aktie, kronor0,370,62-40,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet-4989