Skandiabanken ökade intäkterna

Thursday, February 13, 2020 7:47 AM
Uppstickarbanken Skandiabanken ökade intäkter och förbättrade resultatet.

De totala intäkterna uppgick till 237 miljoner kronor (231). Räntenettot uppgick till 192 miljoner kronor (181).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 28 miljoner kronor (-13).

Kreditförlusterna uppgick till 2 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev 26 miljoner kronor (-13).

"Finansiellt är vi nöjda med det fjärde kvartalet och resultat för 2019", skriver vd Johanna Cerwall.

Banken investerar i syfte att mota konkurrensen.

"Skandiabanken möter den hårda konkurrensen på marknaden med enkla och transparenta erbjudanden och arbetar långsiktigt för att förbättra lönsamheten. Vi är stolta över att vi har prioriterat investeringar i ett nytt kreditberedningssystem som innebär att vi kan erbjuda en enkel, effektiv och i hög grad automatiserad ansökningsprocess. Med de investeringar vi har gjort är vi väl positionerade att möta konkurrensen samtidigt som vi kan sänka våra kostnader", uppger hon vidare.

Skandiabanken-chefen ser fortsatt goda möjligheter att växa.

Skandiabanken, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Intäkter2372312,6%
Räntenetto1921816,1%
Rörelseresultat före kreditförluster28-13
Kreditförluster-20
Rörelseresultat26-13