Better Collective ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet (uppdatering)

Wednesday, February 19, 2020 7:19 AM
(uppdatering avser vd-ordet)

Better Collective redovisar ökande omsättning och vinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 62,0 procent till 19,6 miljoner euro (12,1). Den organiska tillväxten var 24 procent.

Ebita-resultat blev 7,1 miljoner euro (5,4), med en ebita-marginal på 36,2 procent (44,6).

Rörelseresultatet blev 5,5 miljoner euro (4,2), med en rörelsemarginal på 28,1 procent (34,7).

Resultatet före skatt var 4,4 miljoner euro (4,1).

Resultatet efter skatt blev 3,3 miljoner euro (3,1), en ökning med 6,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,07 euro (0,07).

Better Collective föreslår ingen utdelning (0).

I rapporten skriver vd Jesper Søgaard att bolaget levererade sin högsta omsättning och rörelsevinst någonsin trots väldigt låga sportvinst-marginaler under kvartalet. Däremot blev kvartalet säsongsmässigt väldigt starkt på grund av att europeiska fotbollsturneringar, NFL och EM kvalet 2020 var igång.

Antalet New Depositing Customers ver över 118 000 under kvartalet, en ökning på 55 procent varav merparten var organisk. Det var ett nytt kvartalsrekord, uppger bolaget.

Better Collective, MEURQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning19,612,162,0%
EBITA7,15,431,5%
EBITA-marginal36,2%44,6%
Rörelseresultat5,54,231,0%
Rörelsemarginal28,1%34,7%
Resultat före skatt4,44,17,3%
Nettoresultat3,33,16,5%
Resultat per aktie, EUR0,070,070,0%
Utdelning per aktie, EUR00