Astra Zeneca kallar till årsstämma den 29 april

Thursday, March 12, 2020 11:27 AM
Aktieägarna i läkemedelsbolaget Astra Zeneca kallas till årsstämma onsdagen den 29 april i London.

Styrelsen föreslår att stämman bekräftar en utdelning på 2,80 dollar per aktie, uppdelat på 0,90 dollar per aktie vid första utbetalningen och 1,90 dollar per aktie vid andra utbetalningen.

Michel Demaré utsågs till styrelseledamot i bolaget med tillträde den 1 september 2019 och kommer upp för omval av aktieägarna på stämman för första gången.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Leif Johansson, Pascal Soriot, Marc Dunoyer, Geneviève Berger, Philip Broadley, Graham Chipchase, Michel Demaré, Deborah DiSanzo, Sheri McCoy, Tony Mok, Nazneen Rahman och Marcus Wallenberg.

Styrelsen förslår att stämman godkänner ett nytt incitamentsprogram för 2020. Bolaget vill ha ett förnyat bemyndigande från stämman att återköpa egna aktier.