Coegin Pharma rapporterar som förväntat inga intäkter i tredje kvartalet

Thursday, November 25, 2021 12:10 PM
Bioteknikbolaget Coegin Pharma redovisar som förväntat inga intäkter i tredje kvartalet 2021, i likhet med samma period i fjol. Förlusten var ungefär i linje med fjolåret.

Rörelseresultatet blev -2,0 miljoner kronor (-2,3).

Resultatet före skatt var -2,1 miljoner kronor (-2,2).

Resultatet efter skatt blev -2,1 miljoner kronor (-2,2). Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (-0,59).

Kassan uppgick till 29,9 miljoner kronor (7,7) per den 30 september.

Coegin Phara kommer att gå samman med Follicum. Fusionen sker genom absorption med Coegin Pharma som övertagande bolag och Follicum som överlåtande bolag. Fusionen förväntas vara slutförd i första kvartalet 2022.

- Coegin Pharma har ett starkt kvartal bakom sig med bland annat start av den kliniska studien inom aktinisk keratos, Coaks och val av systemisk läkemedelskandidat för behandling inom både cancerområdet och kroniska njursjukdomar. Under kvartalet lämnade vi även ett fusionsbud till aktieägarna i Follicum vilket nyligen röstades igenom på en extra bolagsstämma i Follicum. I Follicums läkemedelsprojekt ser vi en betydande potential och möjligheter till synergier med framför allt vårt projekt inom diabeteskomplikationer. Bolaget har genom fusionen stärkt sin pipeline och vi följer kommunicerade utvecklingsplaner, kommenterar vd Tore Duvold i delårsrapporten.

Coegin Pharma, MkrQ3-2021Q3-2020
Nettoomsättning0,00,0
Rörelseresultat-2,0-2,3
Resultat före skatt-2,1-2,2
Nettoresultat-2,1-2,2
Resultat per aktie, kronor0,00-0,59