Soltech Energy ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Thursday, February 27, 2020 10:16 AM
Solenergiföretaget SolTech Energy redovisar ökande omsättning och vinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg till 90,7 miljoner kronor (18,2).

Ebitda-resultat blev 50,0 miljoner kronor (9,4).

Rörelseresultatet blev 10,9 miljoner kronor (5,6).

Resultatet före skatt var -28,4 miljoner kronor (-1,8).

Resultatet efter skatt blev -27,0 miljoner kronor (-2,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,49 kronor (-0,05).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 78,3 miljoner kronor.

Likvida medel uppgick till 101,8 miljoner kronor (46,5).

"Vi är ett uttalat tillväxtföretag och jämfört med 2018 levererar vi 503 procents tillväxt på
koncernnivå och 1 682 procents tillväxt om vi endast ser på den svenska verksamheten. Men ännu visar vi inte vinst på sista raden. Ett stort skäl till det är att vi har stora engångskostnader för att bygga rätt plattform för vår expansion", säger vd Stefan Ölander i en kommentar i rapporten.

Han säger vidare:

"Vi måste investera för att bygga en bas som ska klara av våra högt ställda mål. En annan starkt bidragande orsak är att vi har för höga kostnader för att ta in kapital till vår verksamhet i Kina och sedan höga löpande räntekostnader. När vi byggt klart vår plattform för framtiden och då vi lyckats sänka finansieringskostnaderna kommer resultatet bli bättre. När vi sedan lägger till en ökad affärsvolym samt ökade synergieffekter inom koncernen tror vi på ett bra resultat framöver".

Soltech Energy, MkrQ4-2019Q4-2018
Nettoomsättning90,718,2
EBITDA50,09,4
EBITDA-marginal55,1%51,6%
Rörelseresultat10,95,6
Rörelsemarginal12,0%30,8%
Resultat före skatt-28,4-1,8
Nettoresultat-27,0-2,1
Resultat per aktie, kronor-0,49-0,05
Kassaflöde från löpande verksamhet78,3
Likvida medel101,846,5