True Heading handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Thursday, February 27, 2020 6:00 AM
Teknikbolaget True Heading handlas idag den 27 februari exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny B-aktie till teckningskursen 10 öre per aktie. Teckningstiden löper från 6 mars till 20 mars och handel med teckningsrätter sker den 6 mars till 18 mars.