Carnegie Global ökade 1,7 procent i november - sålt innehavet i Expedia efter kursfall

Monday, December 16, 2019 10:58 AM
Fonden Carnegie Global steg 1,7 procent i november Sedan årsskiftet har fonden avkastat 22,9 procent Det framgår av en månadsrapport.

Ryman Healthcare var fondens främsta bidragsgivare under månaden som steg på en bra halvårsrapport.

Expedia tyngde avkastningen mest under november, vilket är ett innehav som man nu sålt.

"Det hör inte till vanligheterna att vi säljer ett innehav som har fallit i pris. Tvärtom brukar ett fallande pris vara en anledning till att öka innehavet eftersom aktien nu är billigare. Men i Expedia-fallet verkar det dock som att min hypotes har varit fel och att bolagets framtid inte är så ljus som jag trott", skriver förvaltaren.

Expedia är till stor del beroende av trafik från Google, som den senaste tiden tagit en allt större del av vinsten genom att styra reserelaterade sökningar till Googles egna tjänster.

Glädjande är dock att Alphabet är fondens största innehav.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Alphabet, Mty Food Group och Ryman Healthcare med portföljvikterna 9,3, 7,4 respektive 7,1 procent.