Quiapeg Pharmaceuticals får varumärket Uni-Qleaver godkänt i USA

Tuesday, November 26, 2019 8:45 AM
Läkemedelsbolaget Quiapeg Pharmaceuticals har fått varumärket Uni-Qleaver registrerat i USA. Uni-Qleaver är bolagets egna patentskyddade teknologiplattform, som tillåter en vald frisättningstid för läkemedlet genom en styrbar kemisk kopplingsenhet, enligt ett pressmeddelande.