Penser Access höjer potentialen i Attana till hög, från medelhög, behåller motiverat värde på 1,20 kronor

Wednesday, February 26, 2020 11:33 AM
Attana rapporterade en nettoomsättning på 0,9 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2019, vilket var sämre än Penser Access förväntningar på 1,2 miljoner kronor. Avvikelsen låg i dels en instrumentaffär som skjutits i tid på grund av personalförändringar dels i ett uppdragsforskningsprojekt som inte har påbörjats då kunden är under uppköp. Rörelseförlusten på 3,6 miljoner kronor var också högre än Penser Access förväntningar om en rörelseförlust på 1,9 miljoner kronor. Det framgår av en uppdragsanalys daterad den 26 februari.

"Efter rapporten sänker vi vårt försäljningsestimat för 2020 med 1 miljon kronor, primärt drivet av den ökade osäkerheten av efterfrågan från den asiatiska marknaden. Estimaten för 2021 förblir oförändrad. Som tidigare nämnt räknar vi med att bolaget kommer att behöva ta in kapital en gång till, uppskattningsvis räknar vi under andra halvåret 2020", skriver Penser Access.

"Vi höjer potentialen till hög från medelhög samtidigt som risken i bolaget förblir hög. Anledningen till den höga potentialen är att vi bibehåller vårt motiverade värde om 1,20 kronor samtidigt som aktien utvecklats svagt", skriver Penser Access.