Swedish Match kallar till årsstämma den 2 april

Tuesday, February 25, 2020 9:23 AM
Aktieägarna i snustillverkaren Swedish Match kallas till årsstämma torsdagen den 2 april i Stockholm. Styrelsen föreslår en utdelning på 12,50 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår nyval av Alexander Laciks till styrelseledamot. Han är vd för Pandora. I övrigt föreslår valberedningen omval av nuvarande styrelsemedlemmar Conny Karlsson, Charles A. Blixt, Andrew Cripps, Jacqueline Hoogerbrugge, Pauline Lindwall, Wenche Rolfsen och Joakim Westh. Valberedningen föreslår omval av Conny Karlsson till styrelseordförande och Andrew Cripps till vice styrelseordförande. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ett ettårigt incitamentsprogram, ett långsiktigt incitamentsprogram samt ett vinstandelssystem.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om indragning av högst 8,6 miljoner återköpta aktier.
Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om återköpa och överlåtna egna aktier samt bemyndigande att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst tio procent.