Lundin Petroleums nästa kvartalsutdelning uppgår till 2,33 kronor per aktie

Monday, June 29, 2020 1:47 PM
Oljebolaget Lundin Petroleums handlas den 2 juli exklusive rätt till kvartalsutdelning på 0,25 dollar per aktie. Det innebär 2,33 kronor per aktie med aktuell valutakurs, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Utdelningen är 1,00 dollar per aktie i årstakt med kvartalsvis utbetalning. Vad utdelningen blir i kronor beror på valutakurserna.