Londons transportmyndighet varnar för intäktsfall på 500 miljoner pund från coronaviruset

Monday, March 16, 2020 11:53 AM
Londons transportmyndighet, TfL, uppger att coronaviruset har påverkat efterfrågan på resor med tunnelbana och bussar rejält den senaste tiden. Det framgår av en verksamhetsuppdatering.

Nedgången under första veckan i mars uppmäts till 19 procent för tunnelbanan och tio procent för bussar.

TfL kan i nuläget inte veta exakt hur mycket viruset kommer påverka efterfrågan. Baserat på gällande prognos förväntas ett intäktsfall på upp emot 500 miljoner pund.

Den förlusten kan TfL hantera då dess finansiella policy kräver en kassa på cirka 1,2 miljarder pund för att klara av finansiella chocker. Den nuvarande kassan är två miljarder pund och därmed väl över målet, uppger TfL.

Annars uppger TfL att efterfrågan har varit nedåtgående sedan oktober förra året. Fast då handlade det om ett mildare tapp på två procent från året innan.