Free2Move tar upp lån om 250 000 kronor av närstående

Thursday, January 2, 2020 7:35 AM
Teknikbolaget Free2Move har tagit upp ett lån om 250 000 kronor från en av bolagets större aktieägare Soffloch Advice, vilket är ett bolag som kontrolleras av Free2Moves ordförande Didrik Hamilton.

Lånet löper till och med utgången av september och har en årlig ränta om 10 procent.