Setra tappar intäkter men minskar förlusten i tredje kvartalet

Friday, October 16, 2020 3:20 PM
TräindustriföretagetSetra redovisar lägre intäkter men minskad förlust i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk 4,4 procent till 840 miljoner kronor (879).

Rörelseresultatet blev -3 miljoner kronor (-22).

Justerat rörelseresultat uppgick till -9 miljoner kronor (-22).

Resultatet efter skatt blev -7 miljoner kronor (-18).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -11 miljoner kronor (59).

De lägre intäkterna förklaras främst av betydligt lägre försäljningspriser. Sågproduktionen har kunnat fortgå utan permitteringar men låg produktionsnivå i juli har påverkat resultatet negativt. Marknadsläget har förbättrats väsentligt under årets tredje kvartal. Marknaden i Europa är återigen stark och exporten från Europa till USA har ökat kraftigt. Detta, i kombination med minskade produktionsvolymer i Kanada, har medfört att det råder en generell brist av varor på den globala marknaden.

–­ Nuvarande situation med stark efterfrågan och brist på varor ger Setra möjlighet att producera för fullt under hösten. På grund av covid-19-situationen i världen är det svårt att bedöma hur marknaden utvecklas under början av 2021, men utifrån nuvarande situation på trävarumarknaden ser det betydligt bättre ut än tidigare under året, säger Katarina Levin, Setras vd i delårsrapporten.

Setra, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning840879-4,4%
Rörelseresultat-3-22
Rörelseresultat, justerat-9-22
Nettoresultat-7-18
Kassaflöde från löpande verksamhet-1159