Pareto Global ökade 3,4 procent i augusti - ser återhämtning i Compass

Wednesday, September 16, 2020 3:13 PM
Fonden Pareto Global B steg 3,4 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 3 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av ansvariga förvaltare Andreas Sørbye, Johnar Håland och Ole Jørgen Grøneng Nilsen.

Positiva bidragsgivare för månaden var Microsoft, Prudential, Compass och ÅF Pöyry.

Enligt förvaltarna drabbades Compass hårt av Coronakrisen.

"Verksamheten har en hög grad av återkommande intäkter – vanligtvis fortsätter 95 procent av kundrelationerna varje år. Under COVID-19-pandemin har företaget dock sett volymerna sjunka dramatiskt. Hälften av verksamheten har stängts på grund av COVID-19-åtgärder, särskilt relaterade till sportevenemang, universitet och allmän affärsverksamhet. Detta har resulterat i att Compass, ett kvalitetsföretag, har halverats i marknadsvärde."

Dock tror förvaltarna att ett återöppnande av samhället kommer gynna Compass positivt, och att det då är viktigt att redan vara inne i företaget när återvändningen kommer.

Negativa bidragsgivare för månaden var Centene och LabCorp.

Vidare skriver förvaltarna att Centene skadades på grund av det hälsopolitiska läget kring kommande presidentval i USA.

"Centene, ett ledande amerikanskt sjukförsäkringsbolag som specialiserat sig på folkhälsoprogram, hade en svag månad som dominerades av hälsopolitisk osäkerhet inför det kommande presidentvalet. På den positiva sidan noterar vi att båda kandidaterna är för att använda privata aktörer inom sjukförsäkring, och vi ser fortfarande en betydande tillväxtpotential i ökad användning av privata aktörer i folkhälsoprogram".

Vid månadsskiftet var fondens största innehav Mircrosoft, Prudential Plc, ÅF och SAP SE.
Pareto Global B, %augusti, 2020
Fond MM, förändring i procent3,4
Index MM, förändring i procent5,2
Fond i år, förändring i procent-8,3
Index i år, förändring i procent-3