Gold Town Games minskar omsättning i tredje kvartalet

Thursday, November 28, 2019 8:30 AM
Spelutvecklingsbolaget Gold Town Games redovisar minskande omsättning och en något större förlust under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk till 2,2 miljoner kronor (4,3). Minskningen beror i huvudsak på att vi valt att prioritera bolagets medel på utvecklingen av World Hockey Manager och World Football Manager och inte på marknadsföring, skriver bolaget.

Ebitda-resultat blev 0,3 miljoner kronor (0,2), med en ebitda-marginal på 13,6 procent (4,7).

Rörelseresultatet såväl som resultatet före och efter skatt blev -0,9 miljoner kronor (-0,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,04).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,4). Kassa och bank uppgick till 0,7 miljoner kronor (10,7), men bolaget har efter kvartalets slut genomfört en nyemission och fått in mer kapital.

"När vi nu blickar framåt gör vi det med goda förutsättningar, en fulltecknad emission, med
ishockeylegenden och affärsmannan Wayne Gretzky som ny delägare och ambassadör för
WHM samt ett WFM som för varje uppdatering uppvisar förbättrad användardata. Utifrån de
förutsättningarna är det vår ambition och förhoppning att med start 2020 avsevärt kunna öka
antalet användare och intäkter, för att under året nå lönsamhet", skriver Pär Hultgren i sitt vd-ord.

World Football Manager, WFM, är lanserat i hela Norden och ytterligare ett par mindre marknader. Antalet dagliga spelare är ungefär 1 000 stycken varav 50 procent är svenskar.

"Vi är övertygade om att både antalet användare och därmed omsättningen kommer att stiga när WFM lanseras på fler marknader. Vi har dock beslutat att revidera vår plan om att lansera WFM i hela Europa innan årsskiftet och istället fokusera på en eller ett par europeiska länder under december. Anledningen till detta är att vi tror oss kunna förbättra spelets retention med ett någon procentenhet med kommande uppdateringar. Lanseringen i hela Europa kommer tillsammans med övriga världsdelar att ske under första halvåret 2020."

Gold Town Games, MkrQ3-2019Q3-2018Förändring
Nettoomsättning2,24,3-48,8%
EBITDA0,30,250,0%
EBITDA-marginal13,6%4,7%
Rörelseresultat-0,9-0,6
Resultat före skatt-0,9-0,6
Nettoresultat-0,9-0,6
Resultat per aktie, kronor-0,06-0,04
Kassaflöde från löpande verksamhet0,20,4-50,0%
Likvida medel0,710,7-93,5%