Robur ökar innehavet i IAR Systems till 5,07 procent av kapitalet

Monday, December 16, 2019 2:00 PM
Swedbank Robur Fonder har ökat innehavet i IT-bolaget IAR Systems till 708 298 aktier, från 588 719 aktier. Därefter uppgår innehavet till 5,07 procent av kapitalet och 4,76 procent av rösterna.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.