Smartgroup kallar till årsstämma den 12 februari

Thursday, December 19, 2019 10:33 AM
Aktieägarna i Smartgroup kallas till årsstämma den 12 februari 2020 klockan 17:00. Stämman kommer hållas på Slottsgatan 27 i Västerås.

Omval föreslås av sittande styrelseledamöter Jonas Jireteg (ordförande), Robert Demark, Mikael Bergström samt styrelsesuppleant Anders Karlsson.

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget minst två veckor före stämman.