Loomis förvärvar finska Automatia för 42 miljoner euro

Wednesday, February 26, 2020 9:56 AM
Kontanthanteringsjätten Loomis har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i finska Automatia Pankkiautomaatit, enligt ett pressmeddelande. Nuvarande ägare är Danske Bank, Nordea och OP Financial Group och parterna kommer att teckna långsiktiga serviceavtal och därmed fortsättningsvis vara betydande kunder till Automatia.

Köpeskillingen på skuldfri basis, enterprise value, uppgår till cirka 42 miljoner euro.

Automatia bedriver under varumärket Otto Finlands största verksamhet för uttagsautomater. Under 2019 uppgick intäkterna till 42 miljoner euro.

"Automatia ökar vår kunskapsbas och tillför oss erfarenhet inom drift och underhåll av uttagsautomater och digitala betalningssystem. Det är en mycket bra möjlighet för oss att utöka vårt servicekoncept för uttagsautomater", säger Loomis vd Patrik Andersson i en kommentar.

Transaktionen är villkorad godkännande från finska konkurrens- och konsumentmyndigheten och andra relevanta myndigheter.

Inkluderat för integrationskostnader förväntas förvärvet ha en marginell positiv påverkan på Loomis rörelsemarginal och vinst per aktie för 2020.