Semcon ökar omsättning och resultat, investeringar väntas ha negativ effekt under Q1

Thursday, February 6, 2020 7:07 AM
Teknikföretaget Semcon redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt högre vinst.

Omsättningen sjönk 0,2 procent till 489 miljoner kronor (490).

Rörelseresultatet blev 49 miljoner kronor (41), med en rörelsemarginal på 10,0 procent (8,4).

Resultatet efter skatt blev 38 miljoner kronor (34), en ökning med 11,8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,18 kronor (1,92), vilket innebär en ökning med 13,5 procent mot föregående år.

"De senaste årens framgångsrika strategiska förflyttning mot nya teknikområden, satsning på erbjudanden inom digitalisering, ökad branschdiversifiering, positiv produktivitetsutveckling och andra marginalförstärkande åtgärder har resulterat i successivt förbättrad rörelsemarginal och en stark finansiell ställning", kommenterar Semcons koncernchef Markus Granlund.

Framöver bedöms investeringsbehovet hos kunderna fortsatt vara stort och för att möta detta har Semcon tagit in säljstöttande insatser i framförallt affärsområdet Engineering & Digital Services.

Investeringarna väntas initialt ha en negativ påverkan på rörelseresultatet under första kvartalet 2020. Men de förväntas sedan ge positivt effekt på helåret.

Semcon, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning489490-0,2%
Rörelseresultat494119,5%
Rörelsemarginal10,0%8,4%
Nettoresultat383411,8%
Resultat per aktie, kronor2,181,9213,5%
Utdelning per aktie, kronor3,00