Svenska flygtrafiken minskade med 4 procent i december

Friday, January 10, 2020 7:47 AM
Trafiken vid statliga flygplatsoperatören Swedavias tio flygplatser i Sverige, som omfattar i princip all flygtrafik, sjönk med 4 procent till 2,9 miljoner resenärer under december. Inrikes minskade mest.

Antalet inrikesresenärer minskade med 7 procent till med antalet utrikesresenärer backade 2 procent.

För helåret minskade trafiken med 4 procent i Sverige. Totalt reste cirka 40 miljoner passagerare via Sveriges största flygplatser.