Setra minskar rörelseresultatet under fjärde kvartalet, ser fortsatt utmanande marknader inledningen av 2020

Wednesday, January 22, 2020 12:39 PM
Setra redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst. Bolaget slopar utdelningen.

Omsättningen sjönk 13,2 procent till 1 002 miljoner kronor (1 155).

Rörelseresultatet blev -87 miljoner kronor (23).

Justerat rörelseresultat utföll på -89 miljoner kronor (68).

Resultatet efter skatt blev -82 miljoner kronor (-1).

Kassaflödet var 54 miljoner kronor (108).

Setra föreslår noll kronor i utdelning (2,23).

Marknadsförhållandena har kraftigt försämrats under 2019 och det ser fortsatt utmanande ut för inledningen av 2020, uppger bolaget i en kommentar.

– Setra redovisar för det fjärde kvartalet ett negativt rörelseresultat på 87 miljoner kronor. Resultatet är främst hänförlig till lägre försäljningspriser i kombination med lägre produktionsvolym, säger Katarina Levin, Setras nya vd sedan den 2 januari.Setra, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning1 0021 155-13,2%
Rörelseresultat-8723
Rörelsemarginal2,0%
Rörelseresultat, justerat-8968
Rörelsemarginal, justerad5,9%
Nettoresultat-82-1
Utdelning per aktie, kronor02,23