Goodyears omsättning högre än väntat andra kvartalet

Friday, July 31, 2020 12:55 PM
Goodyear redovisar en omsättning och ett justerat resultat som var högre än väntat under andra kvartalet.

Omsättningen sjönk 41,0 procent till 2,14 miljarder dollar (3,63). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1,81.

Justerat resultat per aktie blev -1,87 dollar (0,25), vilket är bättre än analytikerkonsensus som låg på -2,24.

"Trots att vårt första halvår påverkades starkt av svåra förhållanden i branschen som ett resultat av covid-19 pandemin, ledde de avgörande besluten vi tog för att säkerställa verksamheten till att mildra påverkan på våra resultat", skriver bolaget.

Goodyear, BUSDQ2-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2019Förändring
Nettoomsättning2,141,8118,2%3,63-41,0%
Resultat per aktie, justerat-1,87-2,240,25
Konsensusdata från Bloomberg