Optifreeze: Mot ett händelserikt 2020 - Penser

Tuesday, February 18, 2020 10:45 AM
"Försäljningen under kvartalet uppgick till 1,13 mkr och OptiFreeze har en fortsatt god kostnadskontroll. Utvärderingarna av OptiFlower och OptiDry fortskrider och påvisar goda resultat, och vi väntar oss flera besked under Q’1-Q’2 kring utvärderingarna. Vi ser en stor potential i marknaden för snittblommor och ser fram emot resultatet av OptiFlower-utvärderingarna inom tillämpningsområdet cut flowers.

Vi gör inga väsentliga justeringar av våra estimat för 2020 och 2021 men tidigarelägger intäkter 2022 och höjer vårt bedömda värde till 33 – 35 kr per aktie. Detta gör att vi ser medelhög potential till hög risk."

Länk till uppdragsanalys nedan.