Consensus Småbolag bedömer att bolag med digital försäljning kommer påverkas minst coronaviruset (R)

Wednesday, March 4, 2020 9:25 AM
(Rättelse i stycke två. I tidigare version stod att Mips främst har digital försäljning, det är Fortnox)

Fonden Consensus Småbolag A minskade 4,4 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare.

Stillfront, Evolution Gaming och Fortnox, som är bland fondens största innehav, är bolag med främst digital försäljning vilket förvaltarna tror kommer påverkas minst av coronaviruset.

"Evolutions resultatutveckling är enormt imponerande, vi bedömer att expansionen i USA och det nytecknade avtalet med Flutter Entertainment kommer vara fortsatta drivare. Dessutom anser vi att bolagets nylanserade spel stärker deras maktposition ytterligare", skriver förvaltarna.

Hexatronic rapporterade under månaden och redovisade för första gången kostnaderna för den pågående patenttvisten. Man meddelade även att man nått en överenskommelse i den pågående tvisten vilket ses som positivt av förvaltarna.

Även Embracer kom med en positiv rapport och presenterade ett förvärv av Saber Interactive.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Stillfront, Fortnox och Mips med portföljvikterna 11,6, 7,7 respektive 6,7 procent.

Consensus Småbolag Afebruari, 2020
Fond MM, föränding i procent-4,4
Fond i år, föränding i procent-0,5