Coronaviruset har lett till ökad trafik för Moba Networks

Monday, March 16, 2020 1:58 PM
Moba Networks har sett en ökning i trafiken för samtliga varumärken vilket med största sannolikhet beror på coronaviruset, skriver bolaget i ett pressmeddelande.Viruset har fått fler personer att spendera mer tid hemma.

”Bolagets största varumärken, MobaFire och Countertstats har sett en besöksökning runt 25 procent i snitt under perioden 13-15 mars jämfört med föregående helg (6-8 mars) medan de andra varumärkena har ökat i spannet 10-40 procent under samma period. Den största ökningen av besök kommer från USA, Italien och Tyskland bland annat. Trafikökningen ser ut att vara ihållande efter analys av realtidstrafik”, skriver bolaget.

Moba Networks uppger att det ännu är för tidigt att veta hur den globala annonsmarknaden kan reagera under aktuella förhållanden.

”Moba har sett en förväntad minskning av annonser från bolag i branscher som påverkas negativt av Corona-utbrottet men också sett en ökning av annonsörer inom exempelvis spelbranschen, onlinekonferens-mjukvara och matleverans bland annat”.

Moba Networks egna dagliga verksamhet är helt opåverkad från rådande situation, uppges det.

Investeringsbolaget New Equity Venture har Moba Networks som portföljbolag.