Robeco Global Consumer Trends ökade 0,8 procent i december - adderat DeliveryHero och Meituan Dianping

Friday, January 31, 2020 12:11 PM
Fonden Robeco Global Consumer Trends D EUR ökade 0,8 procent i december, vilket var något sämre än jämförelseindexet som steg 1,7 procent. Under 2019 har fonden överpresterat index och avkastat 37,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondförvaltarna Jack Neele och Richard Speetjens skriver i en kommentar att aktiemarknaden drevs uppåt i december av fas-1 avtalet mellan USA och Kina och att Trump ställt in tidigare planerade handelstullar.

Vidare beskriver förvaltarna att innehaven i betalningsföretag, bolag som säljer lyxvaror samt starka varumärken var de främsta positiva bidragsgivarna under helåret 2019. Bland vinnarna fanns Visa, Mastercard, LVMH och Apple.

Under månaden adderades nya positioner i DeliveryHero och Meituan Dianping för att öka fondens exponering mot måltidsleverantörer.

Förvaltarna tror inför framtiden på en ökande husdjurstrend och adderade därmed även Idexx Laboratories and Chewy.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Mastercard, Visa och Microsoft med portföljvikterna 3,2, 3,1 respektive 2,9 procent.