Inköpschefsindex för industrin i USA ökade oväntat i januari

Tuesday, January 24, 2023 2:45 PM
Inköpschefsindex för industrin i USA ökade oväntat i januari.

Industriindexet förbättrades till 46,8 i januari. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 46,0.

Föregående månads utfall var 46,2.

En siffra över 50 indikerar expansion.

USAjanuari, 2023Konsensusdecember, 2022Reviderad
Inköpschefsindex för industrin46,846,046,2
Konsensusdata från Bloomberg