Penser sänker vinstestimat för Midsona

Monday, February 10, 2020 8:48 AM
Efter att Midsona rapporterat en nettoomsättning som kom in 4 procent under Pensers förväntan till följd av transportproblem i Frankrike och fortsatt råvarubrist i Tyskland justerar banken ner sitt estimat för bolagets vinst per aktie.

"Efter rapporten justerar vi ned vårt EPS-estimat för '20e med 13,5% baserat på 1) lägre försäljningsestimat 2) lägre bruttomarginal samt 3) högre avskrivningar än tidigare. På våra uppdaterade prognoser handlas Midsona på P/E 19,1x för '20e samt 14,2x för '21e. Detta anser vi är attraktivt givet bolagets framgångsrika förvärvsstrategi och starka kassaflöden. Vi ser medelhög potential i aktien till medelhög risk.", skriver Erik Penser Bank i en uppdragsanalys.