Balder redovisar ökande förvaltningsresultat under fjärde kvartalet

Thursday, February 27, 2020 7:03 AM
Fastighetsbolaget Balder ökade substansvärdet, hyresintäkterna och förvaltningsresultatet i det fjärde kvartalet.

Balders hyresintäkter uppgick till 2 031 miljoner kronor under fjärde kvartalet (1 787), en ökning med 13,7 procent mot föregående år. Jämförbar hyresförändring var 3,8 procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 053 miljoner kronor (876), en ökning med 20,2 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 8 098 miljoner kronor (2 725).

Resultatet efter skatt blev 6 466 miljoner kronor (2 213), en ökning med 192,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 24,92 kronor (11,33), vilket innebär en ökning med 119,9 procent mot föregående år.

Substansvärde per aktie låg på 346 kronor (280,17).

Balder, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Hyresintäkter2 0311 78713,7%
Driftöverskott1 4901 30114,5%
Förvaltningsresultat1 05387620,2%
Resultat före skatt8 0982 725197,2%
Nettoresultat6 4662 213192,2%
Resultat per aktie, kronor24,9211,33119,9%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor346280,1723,5%