Minestos motiverade värde höjs mot bakgrund av en stark höst

Monday, December 16, 2019 12:00 PM
Minesto har under hösten tagit stora kliv framåt genom säkrad långsiktig finansiering och tillägg av en installationsplats i Frankrike. Dessutom fortlöper projektet i Färöarna enligt plan. Som en följd väljer analysfirman Västra Hamnen att höja det motiverade värdet till 13,70-21,10 kronor per aktie. Det framgår av en uppdragsanalys.

På Färöarna har bolaget stärkt samarbetet med det nationella elbolaget, SEV. Önationen siktar mot att all elproduktion ska vara förnybar fram till 2030.

”Förhållandena för Minestos teknik är mycket goda på Färöarna, inte minst då tidvattensrytmen är förskjuten mellan olika delar av ögruppen så att man kan få dygnskontinuerlig elproduktion med Minestos teknik från bara tre olika installationsplatser”, skriver Västra Hamnen.