Inhalation Sciences redovisar små förändringar av resultatet

Thursday, February 20, 2020 7:30 AM
Inhalationsbolaget Inhalation Sciences redovisar små förändringar av sitt resultat och omsättning i det fjärde kvartalet.

Omsättningen sjönk 2,6 procent till 3,8 miljoner kronor (3,9).

Rörelseresultatet blev -2 miljoner kronor (-1,4). Resultatet efter skatt blev -2,5 miljoner kronor (-1,5). Resultat per aktie hamnade på -0,29 kronor (-0,17).

Inhalation Sciences föreslår 0 kronor i utdelning (0).

"Vi är nu väldigt nära att lansera vår unika In-Vitro Modul DissolvIT och målet är att leverera de tre inneliggande ordrarna under första halvan 2020. Genom lansering av DissolvIT kommer
användningsområdet för PreciseInhale-systemet utökas och därigenom attrahera nya kunder samt bidra till ökad försäljning", skriver vd Manoush Masarrat i en kommentar.

Företaget kommer också att inom kort initiera en klinisk validering av PreciseInhale.

"Studien genomförs i Sverige och den preliminära tidplanen är att kunna slutföra studien under 2020. PreciseInhale kommer vid positivt utfall av den kliniska studien att vara det enda kliniskt bevisade inhalationssystemet för laboratoriebruk i världen, så vitt känt för ISAB", skriver Inhalation Sciences-chefen.

Inhalation Sciences, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning3,83,9-2,6%
Rörelseresultat-2-1,4
Nettoresultat-2,5-1,5
Resultat per aktie, kronor-0,29-0,17
Utdelning per aktie, kronor00