Goldblue rättar att inlösenvärdet blir 10 öre per aktie (R)

Tuesday, December 17, 2019 8:49 AM
(Rättelse: bolaget korrigerar inlösenvärdet från 0,1 öre till 10 öre per aktie)

Bettingbolaget Goldblue har i december erhållit hela köpeskillingen efter försäljningen av Goldblue Ltd, förutom en summa om 0,5 miljoner euro, motsvarande 5,25 miljoner kronor, som hålls inne av köparen tills den 26 april 2020 då köparens garantiperiod går ut. Det framgår av ett pressmeddelande.

Merparten av utestående ackumulerade större kostnader för Goldblue AB och alla utestående kostnader för GoldBlue Ltd är betalda. Bolaget estimerar att 10 öre per aktie kommer delas ut till aktieägarna i ett inlösenprogram som verkställas efter årsstämman 2020. Årsstämman är bestämd till 27 mars 2020 men kan komma tidigareläggas.

Återstående likvid i bolaget efter inlösen estimeras per 27 mars till 1,5 till 2,0 miljoner kronor. Den del som hålls inne av köparen tills garantitiden är över kommer antingen delas ut eller användas för att köpa aktier i det bolaget som tar över bolagets börsplats, dessa aktier kommer då att delas ut till Goldblues aktieägare pro rata.

Bolaget vill dock påpeka att om köparen till Goldblue Ltd hävdar att vissa garantier inte är uppfyllda kan den utestående del på 0,5 miljoner euro av köpeskillingen reduceras eller ej komma att utbetalas av köparen.

Goldblue har under hösten träffat et tiotal bolag som är intresserade av att ta över bolagets börsplats på Nordic Growth Market och denna process beräknas avslutas innan årsstämman 2020. Det nya bolaget måste godkännas av NGM för att kunna ta över börsplatsen.