USAs Dallas FED index ökade mer än väntat i juni

Monday, June 29, 2020 2:32 PM
USAs Dallas FED index ökade mer än väntat i juni.

Dallas FED index förbättrades under juni till -6,1. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till -21,4.

Föregående månads utfall var -49,2.

USAjuni, 2020Konsensusmaj, 2020
Dallas Fed index-6,1-21,4-49,2
Konsensusdata från Bloomberg