Oasmia Pharmaceutical ökar omsättning men minskar rörelseresultat under andra kvartalet

Monday, December 30, 2019 6:39 AM
Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceutical redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Omsättningen steg till 0,3 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet blev -47,6 miljoner kronor (-22,6).

Resultatet efter skatt blev -18,5 miljoner kronor (-61,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,33).

"Tack vare den företrädesemission som nyligen genomförts med framgång har vi nu de resurser som krävs för den mycket spännande och viktiga period vi står inför. Våra prioriteringar för de kommande 18 månaderna är tydliga. Företaget är i en förflyttning från utvecklingsfokus till att bli en kommersiellt driven organisation som genererar intäkter och förbättrar patienters livskvalitet", säger vd Sven Rohmann i en kommentar.


Oasmia Pharmaceutical, MkrQ2-2019/2020Q2-2018/2019
Nettoomsättning0,30,2
Rörelseresultat-47,6-22,6
Nettoresultat-18,5-61,0
Resultat per aktie, kronor-0,07-0,33