Concordia minskar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Thursday, January 30, 2020 12:24 PM
Tankrederiet Concordia Maritime redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt vänder bolaget till förlust.

Omsättningen sjönk 13,6 procent till 317,6 miljoner kronor (367,8).

Ebitda-resultat blev 62,3 miljoner kronor (77,1), med en ebitda-marginal på 19,6 procent (21,0).

Rörelseresultatet blev -3,3 miljoner kronor (28,2).

Resultatet före skatt var -29,3 miljoner kronor (-19,4).

Resultatet efter skatt blev -29,5 miljoner kronor (-19,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,62 kronor (-0,41).

Concordia föreslår noll kronor i utdelning (0).

I rapporten skriver vd Kim Ullman att efter två svaga kvartal kom den så länge efterlängtade uppgången i det fjärde kvartalet.

"Till drivkrafterna bakom uppgången hör strukturella faktorer i form av en underliggande stabil efterfrågan på olja, en omfattande amerikansk export och en allt lägre nettotillväxt i tankflottan. Därutöver har även installationen av s.k. scrubbers på ett relativt stort antal fartyg och förseningar i hamnar för bunkring medfört att den totala tillgängliga flottan minskat, vilket stärkt marknaden ytterligare", skriver Concordia-chefen.

Om 2020 skrivs det följande:

"2020 har inletts starkt och sammantaget har vi nu det marknadsläge vi sedan länge förutspått. Tittar vi framåt är vår samlade bild av marknadens utveckling till stora delar oförändrad. Vi tror fortsatt på en stark och stabil marknad under 2020. Även 2021 har förutsättningar att kunna bli ett år med en bra marknad".

Concordia, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning317,6367,8-13,6%
EBITDA62,377,1-19,2%
EBITDA-marginal19,6%21,0%
Rörelseresultat-3,328,2
Rörelsemarginal7,7%
Resultat före skatt-29,3-19,4
Nettoresultat-29,5-19,5
Resultat per aktie, kronor-0,62-0,41
Utdelning per aktie, kronor00