Karo Pharma ökar omsättning men minskar rörelseresultat under andra kvartalet

Thursday, July 22, 2021 6:22 AM
Läkemedelsbolaget Karo Pharma redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen steg 8,6 procent till 747,9 miljoner kronor (688,9). Den organiska tillväxten var 8 procent. Valutaeffekten var 0 procent medan förvärvade produktportföljer från Johnson & Johnson och Teva bidrog med tillväxt om 1 procent.

"Den organiska tillväxten förklaras delvis med att jämförelsesiffrorna från förra årets försäljning påverkades negativt av nedstängningar i samband med COVID-19. Den förklaras också av ökande trafik i våra fysiska kanaler som apotek och dagligvaruhandeln", uppger vd Christoffer Lorenzen.

Ebitda-resultat blev 180,7 miljoner kronor (223,1), med en ebitda-marginal på 24,2 procent (32,4).

Rörelseresultatet blev 31,0 miljoner kronor (98,6), med en rörelsemarginal på 4,1 procent (14,3).

Resultatet efter skatt blev -21,7 miljoner kronor (25,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,10 kronor (0,11).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 137,9 miljoner kronor (171,0).

"Vi ökar successivt vår marknadsföringsbudget, vilket i kombination med investeringarna i e-handeln kommer att spela en mycket viktig roll för att generera tillväxt framöver", avslutas vd-ordet med.

Karo Pharma, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning747,9688,98,6%
EBITDA180,7223,1-19,0%
EBITDA-marginal24,2%32,4%
Rörelseresultat31,098,6-68,6%
Rörelsemarginal4,1%14,3%
Nettoresultat-21,725,7
Resultat per aktie, kronor-0,100,11
Kassaflöde från löpande verksamhet137,9171,0-19,4%