Swedbank Robur Fastighet minskade 2,43 procent i augusti - Sagax, Balder och Vonovia tyngde portföljen

Thursday, September 22, 2022 1:45 PM
Fonden Swedbank Robur Fastighet minskade 2,43 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 14,67 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Fredrik Mattsson.

ESR, Life Storage och GA Technologies var tre av de innehav som bidrog mest positivt till fondens absoluta avkastning under månaden. Utöver dessa bidrog även Katitas starkt positivt till den relativa utvecklingen.

I den negativa vågskålen återfanns Sagax, Balder och Vonovia med sin negativa påverkan på den absoluta avkastningen. Utöver innehavet i Vonovia påverkades den relativa avkastningen även av att fonden inte ägde Public Storage eller Extra Space Storage.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att fonden är långsiktig och rekommenderad investeringsperiod är minst fem år.

De största innehaven i fondens portfölj var American Tower, Prologis och Equinix med portföljvikter om 8,34, 8,22 respektive 5,50 procent.

Gällande den geografiska fördelningen hade fonden störst exponering mot USA med 53,5 procent. Därefter följde Sverige och Japan med vikter om 20,3 respektive 6,4 procent.

Swedbank Robur Fastighet, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-2,43
Fond i år, förändring i procent-14,67

Relaterade Artiklar

Dela