Braincool lämnar kompletterande information om investerare i riktad nyemission

Friday, March 6, 2020 3:12 PM
Medicinteknikbolaget Braincool lämnar kompletterande information angående riktad emission till industriella partners om 15 miljoner kronor som bolaget den 26 februari meddelade om.

Som komplettering lämnar Braincool följande information angående investerarna, avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt samt emissionskostnaderna.

Cardio (Japan) har tecknat sig för 5 miljoner kronor.

KCPMED (Sydkorea) har tecknat sig för 5 miljoner kronor.

Övriga tecknare är privata investerare som är kopplade till en utländsk partner, vars namn inte kan offentliggöras i nuläget.

"Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att bolaget bedömer att tecknarna kommer att tillföra kommersiellt värde för bolaget, med en mindre utspädning om 5,3 procent. Emissionskostnader beräknas vara ca 5 000 kronor. För att säkerställa att emissionskursen är marknadsmässig har ingen rabatt lämnats", skriver Braincool i ett pressmeddelande.