Amerikanska råoljelager (DOE) sjönk med 3,2 miljoner fat under förra veckan, väntat -1,9

Wednesday, January 13, 2021 3:33 PM
USAs lager av råolja, exklusive strategiska lager, sjönk med 3,2 miljoner fat under förra veckan. Marknaden räknade, enligt Bloomberg, med en minskning på 1,9 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -8,0.

Bensinlagren ökade med 4,4 miljoner fat. Marknaden hade räknat med en ökning på 2,6 miljoner fat. Föregående veckas utfall var 4,5.

Lagren av destillerad olja steg med 4,8 miljoner fat. Marknaden hade räknat med en ökning på 2,2 miljoner fat. Föregående veckas utfall var 6,4.

Statistiken presenteras av US Department of Energy, DOE.

USAv1Konsensusv52
DOE råoljelager, förändring-3,2-1,9-8,0
DOE bensinlager, förändring4,42,64,5
DOE destillerat oljelager, förändring4,82,26,4

Konsensusdata från Bloomberg