AMF Pensionsförsäkring flaggar under 5 procent i Sinch

Tuesday, February 23, 2021 3:05 PM
AMF Pensionsförsäkring flaggar ned i kommunikationstjänstebolaget Sinch. Efter en säljtransaktion daterad den 22 februari lyder innehavet 3 144 904 aktier, strax under 5 procent av aktiekapitalet. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.