Närstående till styrelseledamot i Catena Media köper aktier

Wednesday, September 15, 2021 1:15 PM
Filip Engebretsen, Oscar Engebretsen och Marcus Engebretsen har den 15 september köpt vardera 6 000 aktier i affiliatebolaget Catena Media där de är närstående styrelseledamoten Øystein Engebretsen. Aktierna köptes till kursen 51,18 kronor per aktie, motsvarande vardera 307 000 kronor. Affären gjordes på Nasdaq Stockholm. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.